• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • +359 888 800 387
    • Срокове и доставка

     ДОСТАВКА

     Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер или чрез Български Пощи до посочен от Потребителя офис или адрес за доставкана територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на www.fancybabybg.com.

                 (2) Преди изпращане на поръчаната стока, „Май Кеър България” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

                 (3) При загуба на продукта при доставката, Потребителят има право да му бъде изпратен друг продукт или на съответно възстановяване на цената.

                 (4) „Май Кеър България” предоставя тракинг номер на Потребителя. „Май Кеър България“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

                 (5) В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща 3-5 дни след получаване на плащането. Ако Потребителят иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.

      

     Чл. 19 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „Май Кеър България” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

      

     Чл. 20 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

     (2) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно куриера при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

      

     Чл. 21 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

     а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;

     б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

     (2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „Май Кеър България”  или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.

     (3) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля, като „Май Кеър България” се освобождава от задължението си за доставка на поръчаните стоки.

      

     Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

     (2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

      

     Чл. 23 „Май Кеър България” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

      

   • Newsletter